"Tan and White: Bi-valve" , 36" x 36", oil on panel 2017